BYGGKON

Ett företag inom Scandinavian Byggkon AB

Företaget startade 1984 som ett konsult företag inom Dykeri branschen med erfarenhet som tex. uppbyggnad av ubåtsförsvaret runt Sveriges kust, renovering av ett flertal av våra vattenkraftverk, renovering av Ölandsbron, samt löpande kontrollbesiktningar av hamnar och broar.
Vi vidareutvecklades med åren och sysselsatte oss med tung anläggning i form av broar kajer kärnkraftverk, reningsverk. under tiden innan den ekonomiska krisen på 90talet uppstod och man la ner projekt av denna typen, tills Öresundsbron och tunneln genom Hallansås kom igång

Vi deltog i stora delar till uppbyggnaden av Mohammed Al-Amoudis hotel och kontorskomplex i Etiopien som sedermera utvecklades till MIDROC över hela världen.
Vi utför ständigt internationella insatser för MSB (Myndigheten för Samhälls Beredskap) i form av att vi ingår i den internationella insatsstyrkan för väg och brouppbyggnad som understöder FN vid katastrofer över hela världen.

Idag sysselsätter vi ett antal personer direkt till de stora konsultföretagen såsom SWECO, WSP, mf. där vi har kontrakt mot stat och kommuner samt energibolag (Eon, Kraftringen) och Regionskåne.

Vi har även de senaste 10 åren förädlat en funktion inom Arbetsmiljö (HSSE) där vi utbildar företag och beställare i Bygg Arbetsmiljö Samordning (BAS)
Vi åtar oss även att ta på oss ansvaret som BAS-P samt BAS-U i de fall beställare och entreprenörer inte känner sig bekväma i dessa roller www.av.se/lagochratt/aml/
Inga projekt är för små för oss, vi utför Kontrollansvar, BAS-P och U samt slutbesiktning till villaägare både vid nyproduktion och ombyggnad.